Pożegnanie kol. Krzysztofa Łazowskiego

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Żyjemy w wymagających czasach, dniach nieustannej, pędzącej zmiany. Z taką zmianą mamy do czynienia, bowiem z końcem 2020 roku zakończyłem pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ – Łowczego Okręgowego w Tarnowie. Pracę, która zbudowała mi satysfakcję na zawsze. Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Taką Wspólnotą jest dla mnie od zawsze Organizacja Polskiego Związku Łowieckiego i tworzący ją członkowie, a także wszystkie instytucje i podmioty współpracujące. Dziękuję! Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale zapisze się w pamięci. Dziękuję wszystkim za sumienność, otwartość, za wszelkie inspiracje, serdeczność i za przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania polskiego łowiectwa i za prace na rzecz naszego tarnowskiego okręgu. Mam świadomość, że odchodząc, pozostawiam Okręg Tarnowski w dobrej kondycji i rzetelnym przesłaniu pracy na rzecz polskiego łowiectwa. Życzę Państwu, którzy w swojej życiowej misji pracują dla dobra Ojczystej Przyrody, a także zarządom kół łowieckich okręgu tarnowskiego oraz wszystkim Myśliwym, by działalność ta budowała satysfakcję i radość, a jej najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność i dobro natury. Swemu następcy gratuluję i życzę, by spełniał się, pełniąc obowiązki Łowczego Okręgowego. Państwu i Myśliwym życzę nieustannego rozwoju, powodzenia i międzyludzkiej serdeczności. 

Dziękuję, Darz Bór!

Krzysztof Łazowski
Były Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie