Prace na rzecz koła - zagospodarowanie obwodów

OBWÓD - 63  Rozbiórka ambony nr. 10  -  16  rbg.   2  .  Budowa ambony  nr. 10 w nowym miejscu  - 64 rbg .  3. Budowa ambony nr. 24 / na łakach przy granicy/  - 64 rbg.  4 .  Remont ambony nr. 21 / zamontować ustoje, wymienić stężenia, wykonać i zamontować nową drabinę,  częściowo wymienić deski na podeście/  -  24 rbg.  5 . Remont  ambony nr. 22  / te same czynności co przy 21 /  -  24 rbg.  6. Remont ambony nr. 23 / wymiana stężeń, częściowo podest i drabinę/  -  16 rbg.  7. Remont ambony nr. 20 / wymiana stężeń, wymienić drabinę, nowy podest, częściowo wymienić wg. potrzeb belki pod podestem, sprawdzić słupy i ewentualnie wymienić/  - 32 rbg.  8.  Remont ambony nr. 4  / wymiana stężeń, wymiana drabiny, wykonać barierki, , nadbić podłogę, zamontować ustoje/- 24 rbg.  9. Remont ambony nr. 5   /umocować drabinę, lub wykonać nową, zamontować ustoje, wymienić stężenia/  -  16 rbg.   OBWÓD  109   1. Rozebranie ambony na stożkach   -  12  rbg.  2.  Budowa ambony na stożkach  -  64 rbg.  3.  Budowa ambony na Przesiece /Południk/  -  64 rbg.   4.  Likwidacja ambony przy granicy  Budzisz/  -  12 rbg.  5. Roboty wokół domku  -   wykonanie ścianek wzmacniających koło grilla, zabetonowanie i wysypanie kamieniem,  wyrównanie skarpy wokół domku, pokrycie jej agrowłókniną, wykonanie ławeczek w grillu, zasypanie kamieniem nierówności  -  godziny wg. autentycznego czasu pracy.   Wszystkie powyższe roboty są planowane przez Zarząd Koła na ten sezon i tylko z nich będą spisywane protokoły i odpisywane godziny. Zarząd proponuje dobierać się w grupach od 3 do 6 osób wybrać kierownika grupy, który zgłosi grupę do realizacji poszczególnych zadań  Zarządowi Koła.  Poszczególne prace  wybieramy i zgłaszmy  od 1 czrwca  2020 r. Wszelkie niejasności będą wyjaśniane przez Zarząd  telefonicznie  DARZ  BÓR     ZARZĄD

Dodaj komentarz