Obchody Hubertusa

Obchody Hubertusa w naszym kole będą organizowane jak co roku w obwodzie 109, w dniu 4 listopada 2017 r. Święto naszego patrona rozpoczniemy o godzinie 8:00 mszą swięta w kościele w Głobikowej, a od godziny 9:00 do godziny 15:00łowczy koła poprowadzi uroczyste polowanie zbiorowe. O godzinie 15:00przy leśniczówce na Berdechu nastąpi zakończenie polowania, uroczysty pokot i uhonorowanie króla polowania. Podsumowanie polowania odbędzie się przy ognisku obok leśniczówki z tradycyjnym bigosem i poczęstunkiem przygotowanym przez zarząd koła. Wszystkich członków koła na tę uroczystość serdecznie zapraszamy.

Zarząd