Historia koła

Historia powstania i działalności Koła Łowieckiego „Łoś” przy Zakładach Azotowych w Tarnowie jest ściśle związana z Zakładami Azotowymi, a dokładniej z Fabryką Związków Azotowych i sięga 1925 roku. Grupka zapaleńców łowiectwa pracujących w Fabryce Związków Azotowych, których nazwiska obrosły już legendą, to inż. Tadeusz Barzykowski, dr inż. Stefan Pawlikowski, inż. Stanisław Tertil, ówczesny dyrektor fabryki inż. Romuald Wowkonowicz oraz inż. Tadeusz Jasilkowski, inż. Mieczysław Ginter, inż. Tadeusz Śledziński. Pracownikiem fabryki był też Karol Hulle, który został pierwszym łowczym powiatowym. Podczas II wojny światowej myślistwo było dla Polaków mieszkających na terenie Generalnego Gubernatorstwa niedostępne, a broń musiała być oddana niemieckim władzom okupacyjnym. Zawierucha wojnna zebrała swoje żniwo i w 1945 do pracy w fabryce wrócili tylko nieliczni, ale już jesienią zostało założone, a 1 stycznia 1946 r. zarejestrowane przyzakładowe kółko łowieckie z przydomkiem „Hubert”, przez przedwojennych działaczy w osobach: Józefa Peterko, Zdzisława Owsiańskiego, Jana Pikula, Kazimierza Pikula, Stefana Bestera, Walentego Gawła, Władysława Śniecikowskiego, Marcina Pogodę, Mieczysława Kozuba, Józefa Piskorskiego, Zenona Motylińskiego i Kazimierza Markowicza. To tylko nieliczni, którzy byli motorem rozwoju organizacji łowieckiej. Wszyscy którzy dzierżawili przed wojną tereny łowieckie a umowa dzierżawy nie wygasła, wnosili je do koła „aportem” i tym sposobem obwód łowiecki bardzo szybko się rozrastał. Były to tereny polne po obu stronach rzeki Dunajec, w sąsiedztwie Zakładu. W krótkim czasie Koło dysponowało dużym, dobrze zagospodarowanym terenem łowieckim. Na początku lat pięćdziesiątych nastały także złe czasy dla myśliwych. Sport ten uznano za wsteczny, sanacyjny, wielu myśliwych pozbawiono prawa do posiadania broni. Władza starała się skutecznie zacierać wszelkie ślady przeszłości. W tym czasie, starano się odciąć od przeszłości, wymazać historie i tworzyć z pozycji siły to, co nowoczesne bez żadnej podbudowy. Cofano pozwolenia na broń wszystkim członkom Armii Krajowej i „wrogom ustroju”. Także dla pasjonatów łowiectwa przyszły bardzo ciężkie i niepewne czasy. Na szczęście ten absurdalny okres nie trwał długo. W 1953 roku, dyrektorem fabryki został zamiłowany myśliwy inż. Henryk Gładecki, i równocześnie prezesem Koła, które pod jego przewodnictwem przeżywało szczególnie bujny rozwój. Łowczym w tym czasie był Zdzisław Owsiański. W tym też roku, decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krakowie, Koło otrzymało nazwę „Koło Łowieckie nr 2”. W tym czasie udało się wydzierżawić zasobny w zwierzynę grubą dziki, jelenie, wilki, obwód w Ustrzykach – Bieszczady. Jednak obwód w Bieszczadach został odebrany Mościckim myśliwym, pod pretekstem utworzenia tam hodowli jelenia karpackiego. W rzeczywistości okazało się, że trzeba stworzyć w Bieszczadach enklawę dla zagranicznych myśliwych i krajowych dygnitarzy. Liczebność członków „Koła nr 2” bardzo się zwiększyła, a po zmniejszeniu areału łowieckiego postanowiono część członków tworząc koło „Ryś” przy Zakładach Azotowych, a koło podstawowe przyjęło nazwę „Łoś” w 1957 roku, która to obowiązuje do dnia dzisiejszego. Po reorganizacji prezesem „Łosia” został Dominik Smalec, a łowczym Bronisław Padło i w tym składzie zarząd pracował wiele lat. 30 stycznia 1960 r. Koło łowieckie „Łoś” przy Zakładach Azotowych zostało zarejestrowane pod nr 19, zgodnie z paragrafem 24 pkt. 1, statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W latach sześćdziesiątych zaczęto naddunajeckie obwody zasiedlać bażantami, który do gatunek był całkowicie nowy w tym terenie. Introducja bażanta jest prowadzona do dnia dzisiejszego, w ostatnich latach bardzo intensywnie. Hodowla i opieka nad zwierzyna w obwodzie była zawsze nadrzędnym celem wszystkich członków, toteż tej zwierzyny zawsze były zadowalające stany. W latach sześćdziesiątych Koło łowieckie „Łoś” przy Zakładach azotowych w Tarnowie z każdym rokiem się rozrastało tak, ze koniecznością chwili było zwiększenie terenów łowieckich. Udało się sfinalizować zakup obwodu łowieckiego i przejąć go dopiero 1 sierpnia 1976 r. od Kola łowieckiego Szarak, Dębica. Obwód został zakupiony jako leśny w rejonie Dębicy, dzięki staraniom ówczesnego członka Koła, kol. Ryszarda Kozioła, który pełnił funkcje łowczego powiatowego, był międzynarodowym sędzią kynologicznym i późniejszym prezesem Koła. Za swoja działalność łowiecką został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim  Złomem i państwowym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od tego momentu koło „Łoś” gospodaruje na dwóch obwodach nr 63 o powierzchni całkowitej 6010 ha. i obwodzie nr 109 o powierzchni całkowitej 7064 ha. w tym 2415 ha. leśnych. W obwodach występują zwierzęta łowne takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, norki amerykańskie, jenoty, kuny, tchórze, zające, bażanty, kuropatwy, słonki, jarząbki, gołębie grzywacze, dzikie kaczki, przelotne gęsi, łyski i piżmaki. Koło liczy obecnie 45 członków. Drugą kadencje pracuje zarząd w składzie: przewodniczący Ryszard Cierpich, łowczy Jan Pikul, sekretarz Marek Fistek, skarbnik Piotr Wiśniewski. Członkowie Koła posiadają około 30 sztuk psów użytkowych ras myśliwskich, ponieważ w Kole bardzo Duzy nacisk kadzony jest na kynologie. Członkowie Koła brali udział w konkursach i w wystawach niejednokrotnie odnosząc sukcesy. Koło kładzie Duzy nacisk również na strzelectwo myśliwskie, organizując szkolenia i konkursy strzeleckie wewnątrz Koła, a także najlepsi reprezentują Koło w okręgu i dalej – okręg na mistrzostwach Polski, między innymi Jan Pikul, Marek Gębala, Ryszard Szwiec, Piotr Wiśniewski. Obecnie klasę mistrzowską jako jedyny posiada Marek Gębala.  Drużyna reprezentująca Koło w 2011 r. zajęła pierwsze miejsce w okręgu tarnowskim w składzie: Ryszard Szwiec, Jan Pikul, Ryszard Cierpich, a indywidualnie pierwsze miejsce w klasie powszechnej zajął Ryszard Szwiec. Członkowie Koła pracują w komisjach działających przy zarządzie okręgowym: strzeleckiej – Ryszard Cierpich, Piotr Wiśniewski, wieloletnim przewodniczącym komisji wyceny trofeów łowieckich był łowczy koła „Łoś”, Zbigniew Tyliszczak, a obecnie w tej komisji pracuje Władysław Kabaj. Lektorem w zarządzie okręgowym PZŁ jest Andrzej Sapa, który w kole prowadzi kronikę. W uznaniu zasług Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie uchwała z dn. 20 czerwca 2008 nadała sztandar kołu łowieckiemu „Łoś” w Tarnowie, ufundowany przez członków Koła. Uroczystość nadania sztandaru i jego poświęcenie odbyła się przy domku myśliwskim w miejscowości Południk, poprzedzona mszą święta celebrowaną przez kapelana myśliwych o. Tadeusza Popielę, w imieniu Okręgowej Rady Łowieckiej, sztandar przekazał jej prezes kol. Henryk Gąsior wraz z łowczym okręgowym kol. Mirosławem Łobodą. Koło zostało odznaczone również Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Historyczne karty członków założycieli koła łowieckiego Łoś w Tarnowie

Powiatowy spis członków towarzystwa łowieckiego z 1925 roku, w którym są nazwiska pracowników Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie założycieli pierwszej działającej organizacji łowieckiej.

Złotomedalowy borsuk kol. Zygmunta Buczka

Srebrnomedalowy rogacz kol. Zygmunta Buczka

Srebrnomedalowy rogacz kol. Ryszarda Cierpicha

Srebrnomedalowe parostki kol. Andrzeja Cierpicha

Srebrnomedalowy rogacz kol. Leszka Babiarza

Mistrzostwa okręgu tarnowskiego 2013

Klasa mistrzowska kol. Ryszarda Szwieca

Złoto Marcina Saramy

Rok 2010

Zarząd koła w osobach: Ryszard Cierpich - przewodniczący, Jan Pikul - łowczy, Piotr Wiśniewski - skarbnik, Marek Fistek - sekretarz. Delegatami na zjazd okręgowy zostaje wybrany Ryszard Cierpich, Andrzej Sapa. Komisja rewizyjna: Andrzej Sapa, Leszek Stryjewski, Zygmunt Buczek. Na zjeździe okręgowym Ryszard Cierpich zostaje wybrany do rady okręgu, a Andrzej Sapa na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ponadto do komisji strzeleckiej wybrano z naszego koła Piotra Wiśniewskiego, a do komisji wceny trofeów Władysława Kabaja.

Rok 2011

Na okręgowe zawody strzeleckie została wytypowana drużyna w składzie: Ryszard Szwiec, Jan Pikul, Ryszard Cierpich i zajęła pierwsze miejsce w okręgu, po raz pierwszy w historii koła.

Rok 2012

Na ogólnopolskie zawody drużynowe kół łowieckich została wytypowana drużyna z koła łowieckiego Łoś i reprezentowała nasz okręg w Puławach. Byli to koledzy: Ryszard Szwiec, Marek Gębala i Piotr Wiśniewski.

Drużyna w składzie: Marek Gębala, Ryszard Szwiec i Piotr Wiśniewski zajęła drugie miejsce w zawodach okręgowych drużyn strzeleckich kół łowieckich, zdobywając okazały puchar. Ryszard Szwiec zajał pierwsze miejsce indywidualnie w klasie powszechnej. Galeria z zawodów znajduję się tutaj.

Rok 2013

Po raz drugi członkowie naszego Koła reprezentują okręg tarnowski na mistrzostwach Polski w strzelaniach myśliwskich w Radomiu. Do reprezentowania wytypowani zostali kol. Piotr Wiśniewski, kol. Ryszard Szwiec, kol. Tomasz Pochroń. Zawody odbędą się w dniu 25 i 26 maja 2013.

Z naszego Koła została wyłoniona reprezentacja, która brała udział w okręgowych zawodach strzeleckich okręgu Tarnowskiego w dniu 30.06.2013, w składzie kol. Piotr Wiśniewski, kol. Ryszard Szwiec, kol. Marek Gębala. Cała nasza reprezentacja strzelała bardzo dobrze, zajmując pierwsze miejsce w okręgu przy bardzo wyrównanej konkurencji. Ponadto kol. Ryszard Szwiec zdobył indywidualnie pierwsze miejsce w klasie powszechnej, a kol. Marek Gębala trzecie miejsce w klasie mistrzowskiej. Kol. Piotr Wiśniewski zajał również bardzo wysokie piąte miejsce w klasie powszechnej. Zawody zostały przeprowadzone na strzelnicy we Fiuku, przy bardzo zmiennej aurze pogodowej, ale w bardzo miłej atmosferze. Reprezentowanych było około 40 kół z naszego okręgu. Zarząd okręgowy w Tarnowie i sponsorzy ufundowali atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn i indywidualnych zawodników. Drużyna naszego Koła otrzymała dyplom i puchar za zdobycie mistrzostwa okręgu. 

W dniach 13 i 14 lipca 2013 odbyły się w Lesznie Ogólnopolskie Zawody Okręgowych Zespołów strzeleckich w klasie powszechnej. Członkiem reprezentującym okręg tarnowski był nasz kolega Ryszard Szwiec, który zdobył najwięcej punktów z naszej ekipy (450/500) i zdobył indywidualnie klasę mistrzowską. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów na niwie strzeleckiej. 

Rok 2014

W dniu 6 licpa 2014 Zarząd Okręgowy i Okręgowa Rada Łowiecka, wraz z Komisją Strzelecką zorganizowały piknik myśliwski na strzelnicy w Fiuku, w połączeniu z zawodami okręgowymi w strzelaniach myśliwskich. Koło nasze wystawiło jedną drużynę w klasie otwartej w osobach: kol. Marek Gębala, kol. Ryszard Szwiec i kol. Hubert Wiśniewski. Drużyna nasza zdobyła pierwsze miejsce w okręgu i będzie reprezentować okręg tarnowski w 2015 roku na ogólnopolskich zawodach strzeleckich drużyn, organizowany przez Naczelną Radę Łowiecką. Wszyscy nasi koledzy strzelali na wysokim poziomie, a najmłodszy Hubert Wiśniewski, zdobył pierwsze miejsce w strzelaniu kulą. Kolega Ryszard Szwiec indywidualnie zdobył drugie miejsce w klasie mistrzowskiej, a kol. Marek Gębala trzecie miejsce w klasie mistrzowskiej. Wszystkim gratulujemy i zachęcamy kolegów do angażowania się w strzelania myśliwskie. 

Zdjęcia z zawodów znajdują się w naszej galerii.

Rok 2015

W dniu 18 kwietnia 2015 roku koło nasze obchodziło bardzo uroczyście rocznice swojego powstania, siedemdziesięciolecie koła. Z tej to okazji zarząd zorgranizował imprezę w restauracji Kasyno w Tarnowie Mościcach. Uczestników uroczystości powitał zespół sygnalistów myśliwskich "Hetmańscy" działający przy okręgowej radzie łowieckiej. Następnie przy dźwiękach marszu myśliwskiego nr 3 został wprowadzony sztandar koła. Prezes koła powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach

 • Pana Andrzeja Regułę Starostę Dębicy, 
 • Pana Zygmunta Głowackiego zastępce nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, 
 • Kolegę Henryka Gąsiora prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie i członka Krajowej Rady Łowieckiej w Warszawie, 
 • Kolegę Wiesława Szurę, współredaktora Łowca Tarnowskiego, członka komisji kultury przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnowie, 
 • Panią Janinę Kucharską nauczyciela w Szkole Podstawowej w Radłowie, opiekunkę młodzieży współpracującej z naszym kołem, kolegę
 • Kolegę Władysława Ziębińskiego, przedstawiciela krakowskiego okręgu PZŁ - zaprzyjaźnionego kolegę
 • Pana Józefa Szczepanika długoletniego strażnika łowieckiego naszego koła
 • wszystkich zebranych kolegów z naszego koła wraz z osobami towarzyszącymi

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Henryk Gąsior wręczył odznaczenia przyznane przez kapitułę odznaczeń łowieckich w Warszawie :

 • najwyższym odznaczeniem "Złomem" zostało uhonorowane koło łowieckie Łoś
 • srebrnym medalem zasługi łowieckiej został odznaczony Jan Pikul
 • brązowym medalem zasługi łowieckiej niżej wymienieni koledzy: Augustyński Marek, Barylski Mieczysław, Buczek Zygmunt, Gębala Marek, Pochroń Andrzej, Puta Bogdan, Stryjewski Leszek, Wiśniewski Piotr, Wrona Wojciech
 • Pani Janina Kucharska i Józef Sczepanik zostali wyróżnieni przez kapitułę odznaczeń łowieckich w Warszawie medalem "Zasłużony dla łowiectwa"

Zarząd okręgowy i Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnowie odznaczyła medalem "Zasłużonego dla łowiectwa okręgu tarnowskiego" kolegów: Józefa Lechowicza, Marcina Saramę, Ryszarda Szwieca, Tadeusza Kwapniewskiego, Władysława Kabaja, Marka Fistka, Ryszarda Cierpicha, Jerzego Biluta. 

Historię naszego koła przedstawił preze kolega Ryszard Cierpich i uwypuklił fakt, że koło nasze jest jednym z najstarszych działających kół w Małopolsce, co zostało udokumentowane w Starostwie Lwowskim z roku 1925. W następnej kolejności goście zabierali głos i podkreślali dobrą współpracę z kołem na wszystkich płaszczyznach jego działania. Po wyprowadzeniu sztandaru wszystkich zebranych zaproszono do obficie zastawionego stołu i zabawy przy dźwiękach zespołu muzycznego.

Uroczystość siedemdziesięciolecia przygotował zarząd koła, a wstrój sali kolega Leszek Stryjewski, kolega Władysław Ziębiński, kolega Tadeusz Kwapniewski, kolega Hubert Wiśniewski i kolega Tomasz Pochroń, za co składamy im serdeczne podziękowania.


W dniu 15 maja 2015 roku odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze koła Łoś w Tarnowie. Został wybrany zarząd koła, ten sam na trzecią kadencję w osobach: Ryszard Cierpich przewodniczący, Jan Pikul łowczy, Piotr Wiśniewski skarbnik i Marek Fistek sekretarz. Wybrano też komisję rewizyjną w trzyosobowym składzie: kolega Leszek Stryjewski, kolega Jerzy Bilut, kolega Zygmunt Buczek oraz delegatów na okręgowy zjazd PZŁ: kolegę Ryszarda Cierpicha i kolegę Piotra Wiśniewskiego.

W dniu 17 czerwca 2015 roku koło nasze rozpoczyna budowę domku myśliwskiego w miejscowości Gumniska. 

W niedzielę 21 czerwca 2015 roku odbyły się okręgowe zawody drużyn reprezentujących wszystkie koła łowieckie naszego okręgu, jak również punktacja była indywidualna. Drużyna z naszego Koła w składzie: Marek Gębala, Ryszard Szwiec, Hubert Wiśniewski zajęła pierwsze miejsce w okręgu i będzie reprezentować tarnowski okręg PZŁ na zawodach krajowych w 2016 roku. Druga drużyna wystawiona przez nasze Koło w składzie: Piotr Wiśniewski, Andrzej Gacoń, Tomasz Pochroń zajęła w klasie powszechnej szóste miejsce. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem w klasie mistrzowskiej okazał się Ryszard Szwiec, a w klasie powszechnej Hubert Wiśniewski, obaj zdobyli pierwsze miejsca. Kolegom reprezentującym nasze Koło gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w strzelaniach sportowych. 

Rok 2016

Na strzelnicy Fiuk w dniu 19 czerwca 2016 roku odbyły się mistrzostwa okręgu tarnowskiego, w których uczestniczyło 40 drużyn okręgu. Koło nasze wystawiło dwie drużyny, jedna w klasie powszechnej w osobach: Piotra Wiśniewskiego, Andrzeja Gaconia i Tomasza Pochronia oraz w klasie mistrzowskiej kolegów: Ryszarda Szwieca, Marka Gębalę i Huberta Wiśniewskiego. Obydwie drużyny zajęły pierwsza miejsca drużynowo w swoich kategoriach w naszym okręgu, a indywidualnie w klasie mistrzowskiej pierwsze miejsce zajął Ryszard Szwiec, a trzecie Marek Gębala, natomiast w najlepszym strzelcem zawodów został Hubert Wiśniewski zdobywając 234 punkty. 

Klasę mistrzowską zdobył Hubert Wiśniewski wystrzeliwując 449/500 punktów.

Rok 2017

W dniu 25 czerwca 2017 na strzelnicy Fiuk odbyły się zawody okręgowe reprezentacji wszystkich kół okręgu tarnowskiego. Nasze koło wystawiło trzech zawodników w klasie mistrzowskiej do rywalizacji w klasie otwartej w osobach kolegi Marka Gębali, Ryszarda Szwieca i Huberta Wiśniewskiego. Zgodnie już z tradycją drużyna naszego koła zajęła pierwsze miejsce w klasie otwartej na 44 startujące drużyny. Indywidualnie w klasie mistrzowskiej pierwsze miejsce zajał kolega Ryszard Szwiec, czwarte miejsce kolega Hubert Wiśniewski, a piąte Marek Gębala.

Zdjęcia z zawodów okręgowych

W dniach 23 i 24 września 2017 odbyły się centralne zawody kół w strzelaniach myśliwskich - mistrzostwa Polski. Koło nasze, a równocześnie okręg tarnowski, reprezentowała drużyna w składzie Ryszard Szwiec, Marek Gębala, Hubert Wiśniewski. Koledzy nasi w skali kraju zajęli 19 miejsce. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych celnych strzelań.

Rok 2018

W dniu 26 maja 2018r. na strzelnicy myśliwskiej Fiuk zostały rozegrane zawody rangi okręgowej - o mistrzostwo okręgu. W zawodach brali udział przedstawiciele naszego koła. W klasie mistrzowskiej koło reprezentowali ; kol. Marek Gębala,kol.Ryszard Szwiec i kol. Hubert Wiśniewski , a w klasie otwartej kol. Piotr Wiśniewski kol. Grzegorz Wrona i kol. Jakub Kwapniewski. Drużyny spisały się wspaniale zajmując w klasie mistrzowskiej pierwsze miejsce i tym samym zdobywając tytuł mistrza okręgu tarnowskiego. Drużyna nasza będzie reprezentować okręg na centralnych zawodach czyli mistrzostwach Polski. W klasie otwartej drużyna nasza zajęła VI miejsce na 40 startujących więc też wynik wspaniały tym samyk kolo nasze jest dumne z takich myśliwych  ich zaangażowania i postawy - serdecznie Wam Koledzy gratulujemy . Ponadto indywidualnie kol. Hubert Wiśniewski zajął I miejsce w klasie mistrzowskiej a kol. Ryszard Szwiec IV  - jeszcze raz gratulujemy i tym samym zachęcamy wszystkich Kolegów do naśladowania naszych reprezentantów. Zdjęcia z zawodów okręgowych 2018 w galerii

Trofea łowieckie zdobyli: kolega Arkadiusz Kwaśniak złotomedalowy oręż dzika, kolega Ryszard Cierpich złotomedalową czaszkę lisa, kolega Leszek Babiarz srebrnomedalowe parostki rogacza, kolega Bogdan Jasek brązowomedalowy oręż dzika.

Hubertus 2018 roku rozpoczął się mszą świętą w kościele w Głobikowej. Wypominani byli koledzy, którzy odeszli z naszego koła do krainy wiecznych łowów: Kluza Stanisław, Kozioł Ryszard, Maniawski Jerzy, Młynarczyk Jan, Pikul Jan, Tyliszczak Zbigniew, Wiśniewski Jerzy, Stalmach Jerzy, Dzik Tadeusz, Barylski Mieczysław, Kuczak Tadeusz, Padło Bronisław, Pogoda Marcin, Lew Józef, Szumlański Tadeusz, Wróbel Andrzej, Bester Stefan, Smalec Dominik, Malinowski Zbigniew, Landorf Ryszard, Pierzchała Józef. Następnie łowczy koła poprowadził krótkie polowanie i rozpoczęliśmy biesiadę w nowym domku myśliwskim. Zdjęcia z biesiady znajdują się w galerii.