ZASADY WYKONYWANIA ODSTRZAŁU SANITARNEGO W KŁ ŁOŚ TARNÓW

OBWÓD 63 /132 /  Każdy z członków koła / jeżeli zgłosi taką chęć / otrzyma odstrzał na 2 szt. dzików sanitarnych.  2.  Po odstrzeleniu tych 2 szt jeżeli będzie chciał nastepne musi odstrzelić 2 szt z planu łowieckiego. 3, Na dziki z planu łowieckiego można polować ile ma kto w odstrzale,  4.  Po odstrzeleniu dzika sanitarnego należy w pierwszej kolejności zrobić wyrażne zdjęcie narządów rodnych. 5 Następnym krokiem jest pobranie próbki do badania, przyjazd do łowczego koła, zabranie wypełnionego druku do badania, podpisane dokumenty dochodzenia epizootycznego oraz zabranie opaski. 6  Po oddaniu próbki i powrocie do domu należy zapiąć opaskę na prawy tylny bieg / staw skokowy/  wyciąć klin w prawej małżowinie ucha i zrobić zdjęcie tak żeby było widać całego dzika. Dodatkowo należy zrobić zdjęcie tylnego biegu wraz z opaską tak żeby był widoczny i wyrażny  numer tej opaski.  7. Wszystkie zdjęcia należy przesyłać za pomocą emaila lub mms-a do łowczego koła. 8. Badanie musi być zrobione w PIW Tarnów ul. Braci Ssaków  / wykonują 2x w tygodniu poniedziałek i czwartek/ 9. Wszystkie wyniki będą przesyłane do łowczego koła. Jeżeli będzie ktoś potrzebował wyników badań w formie papierowej, będzie ona dostępna u łowczego koła.   ŁOWCZY KOŁA

Dodaj komentarz