ZASADY WYKONYWANIA ODSTRZAŁU SANITARNEGO W KŁ ŁOŚ TARNÓW

OBWÓD 109    1. Każdy członek koła jeżeli zgołosi taką chęc otrzyma odstrzał na 3 szt dzików sanitarnych.  2  Po odstrzeleniu tych 3 szt jeżeli będzie chciał następne musi odstrzelić dwie sztuki z planu łowieckiego. 3. Na dziki z planu łowieckiego można polować ile ma kto w odstrzale.  4. Po odstrzeleniu dzika sanitarnego należy w pierwszej kolejności zrobić wyrażne zdjęcie narządów rodnych.  5. Następnym krokiem jest pobranie próbki krwi dzika / fiolki na krew będą u kol. Kosowskiego/  6. Po wykonaniu powyższego należy wypełnić dokument dochodzenia epiootycznego oraz dokument dotyczący próbki krwi. Wspomniane druki jak również znaczniki będą się znajdować u kol. Kosowskiego. 7. Po pobraniu znacznika należy zapiąć go na prawy tylny staw skokowy obciąć chwost i zrobić zdjęcie całego dzika, tak żeby był widoczny numer na znaczniku.  8, Wypełnione dokumenty należy przesłac do łowczego koła lub najlepiej wrzucić do skrzynki u kol. Saramy wraz z próbką krwi / proszę o staranne wypełnianie dokumentów oraz wyrażne robienie zdjęć, ponieważ nie w pełni wypełnione lub nieczytelne będą odrzucane przez weterynarię/.  9. Powyższych czynności nie należy odwlekać , wszystkie dokumenty / z wyjątkiem wyniku badania/ mają być dostarczone do weterynarii w ciągu 24 - godzin. 10. Jeżeli ktoś pozyska na jednym polowaniu więcej niż jednego dzika należy jeszcze dołączyć zdjęcie zbiorcze na którym będą widoczne wszystkie dziki z zapiętymi opaskami.   DARZ BÓR   ŁOWCZY KOŁA

Dodaj komentarz